top of page

Rapporteren

Methoden

Het is gevaarlijk makkelijk om de effecten van je methodes te onderschatten of verkeerd in te schatten. Toch is informatie heel belangrijk om je volgende stap te baseren op een solide grond. Small Bear verzamelt juist die gegevens op een accurate manier en rapporteert deze middels een praktisch en werkbaar verslag.

Om dit te doen maakt Small Bear, in samenspraak met de organisatie een gedetailleerd plan van aanpak, met onderzoeksvragen en methoden. Er wordt gekeken naar de juiste focus en scope, om zeker te zijn dat de gewenste informatie gepresenteerd wordt.

 

Na het maken van een solide plan, wordt on-site en off-site informatie verzameld, doorgerekend en samengevat in een bondig, maar duidelijk management-verslag.

Op zoek naar informatie over je organisatie? Small Bear verzamelt en vat samen!

Voor een voorbeeld, verwijs ik u graag naar het rapport over hard-cups.

bottom of page